close
تبلیغات در اینترنت
احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی
loading...

دانلود آهنگ جدید دانلود موزیک ویدیو جدید

1. جشن‌های ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی ایرانی اما ممکن است کوشش‌هایی برای احیای برخی از آن‌ها رواج داشته باشد (مانند جشن اسفندگان). و منابع ایرانی به آن‌ها اشاره رفته و همچنین پاره‌ای جشن‌های قومی یا محلی پرداخته شود. کسانی که با تعصب‌های نابجای دینی یا قومی نقش خود در پاسداری فرهنگ ایران  2. از یاد رفته (مجموعه تلویزیونی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد از یاد رفته نام سریال تلویزیونی است که پاییز ۱۳۹۰ از صداوسیما ایران…

احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی

حسین بازدید : 0 پنجشنبه 17 آبان 1397 نظرات ()
1. جشن‌های ایرانی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

جشن‌های ایرانی به جشن‌هایی ملی و مردمی گفته می‌شود که دارای ریشه تاریخی ایرانی اما ممکن است کوشش‌هایی برای احیای برخی از آن‌ها رواج داشته باشد (مانند جشن اسفندگان). و منابع ایرانی به آن‌ها اشاره رفته و همچنین پاره‌ای جشن‌های قومی یا محلی پرداخته شود. کسانی که با تعصب‌های نابجای دینی یا قومی نقش خود در پاسداری فرهنگ ایران 

2. از یاد رفته (مجموعه تلویزیونی) - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

از یاد رفته نام سریال تلویزیونی است که پاییز ۱۳۹۰ از صداوسیما ایران پخش شد. در نقش مرتضی پورامین (جوانی و اوایل ازدواج); فاطمه صادقی در نقش گلرخ (میانسالی) 

3. عزت‌الله انتظامی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در سال ۱۳۲۶ وارد عرصه هنر گردید و با اندک دست مایه‌های هنر نمایش و تئاتر به آلمان سفر کرد و عزت‌الله انتظامی اولین بازیگر ایرانی بود که موفق به دریافت جایزه از فستیوال وی برای بازی در فیلم گاو جایزه هوگو نقره‌ای بهترین بازیگر نقش اول مرد را از به منظور ارج نهادن به هنرمندان کشورمان و همچنین احیا و احداث موزه در نقاط مختلف شهر 

4. احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی - آکاایران

22 آوريل 2015 آکاایران به نقل از مدآنلاین : غزل ترکی، طراح جوان لباس گفت: سنت از یاد رفته ایرانی را با نقش بستن روی طراحی هایمان دوباره احیا می کنیم. به گفته 

5. احیای نقش‌مایه‌های از یاد رفته ایرانی - آکاایران

آکاایران به نقل از مدآنلاین : غزل ترکی، طراح جوان لباس گفت: سنت از یاد رفته ایرانی را با نقش بستن روی طراحی‌هایمان‌ دوباره احیا می‌کنیم. به گفته وی هر چند استفاده 

6. دست مردان متاهل را رو کنید - آکاایران

احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی · چیدمان جهیزیه عروس(1) · جدیدترین مدل های . عکس هایی متفاوت از مهراز پسر روناک یونسی · تصاویر جدید مهدی ماهانی در کرواسی.

7. جوک کاری، احیای هنراز یاد رفته - سیویلیکا

ﺟﻮﮎ ﮐﺎﺭﯼ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺩﺳﺘﯽ ﺳﻨﺘﯽ ﭼﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺍﺻﻮﻝ ﺯﯾﺒﺎﯾﯿﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺳﻨﺘﯽ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ ﺑﯿﻨﺶ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﻣﻌﺮﻕ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﭼﻮﺏ ﻫﺎ ﺗﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻘﺸﻪ، ﭘﯿﭽﯿﺪﻥ ﻧﻘﺶ ﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎ ﻭ ﺟﺎﺯﻧﯽ ﺩﺭﺣﯿﻄﻪ ﻫﻨﺮﺳﻨﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ، ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺛﺒﺖ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎﺯﯼ.

8. مطالعه نقش مایه های هندسی سفالینه های دوران میانی اسالم

از هنر ایرانی است. نقوش سفالینه ها که بسیاری از آنها با نقش مایه های هندسی تزیین نقوش ســفالی در میان گونه های یاد شــده، با اســتفاده از شکل های. هندســی ســاده . رونــد، رفتــه رفتــه فرهنــگ کهــن ایرانــی احیــا شــد و ایــن فراینــد در. آثــار هنــری آن  

9. 2433 K - نشریه هنرهای زیبا- هنرهای تجسمی - دانشگاه تهران

دانشیار گروه نقاشی، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.۲. )تاریخ دریافت نقاشــان ســقاخانه نیز، متون قدیمی؛ یعنی عناصر و نقش مایه های ســنتی را که متعلق به یاد عناصر بصری آن دوران می اندازد. ویژگی هــا و عناصــر بــه کار رفتــه در ایــن جنبــش، شــروع کنندگان آن . ایــران را احیــا کند و مکتبی ملی به وجــود آورد.

10. اصل مقاله (2120 K) - پژوهش های باستان شناسی ایران

هدف نشریه ی علمی - پژوهشی پژوهشهای باستان شناسی ایران انتشار پژوهش ها و تجربه در باره آثار مفقود و نیز منسوب، به منابعي که از آن ها یاد کرده و یا توضیحي داده اند، .. مفاهيـم معنـوی در پـس اشـکال و نقش مایه هـای ظاهـری شـد، در ایـن راسـتا عليرغـم رفته انــد؛ و بــا وجــود ایــن مشــخصات بــود کــه ســقاخانه بــه جایگاهــی مقــدس بــرای.

11. Architectural Decoration of Iran in Islamic Period - آشنایی با

1 تزیینات وابسته به معماری ایران / تهیه و تنظیم امیر رجایی باغسرخی / دانشگاه هنر اصفهان ، دانشکده هنر ادیان و تمدنها .4 نقشمایههای تزیینات معماری 13 .

12. اﻳﺮان ﺳﻨﺘﻲ در ﻫﻨﺮﻫﺎي ﻧﻤﺎد ﻧﻘﺶ و ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل و ﺗﻄﻮر - دانشگاه پیام نور

ﻫﻨﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎﻳﻪ و ﺧﺼﻴﺼﻪ ﻫﺮ دوره ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﻘﺶ اﺳﻄﻮره ﻫﺎ و ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﻳﺮاﻧﻲ در زﻧﺪﮔﻲ و ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اي .. ﻫﺎ اﺣﻴﺎء ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻮرد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻗﺮار ﻣﻲ. ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ و ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه. ﻫﺎﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ. ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ د .. ﻃﻠﻮع و ﻏﺮوب ﺧﻮرﺷﻴﺪ و ﻗﺴﻢ ﻳﺎد ﻧﻤﻮدن ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻗﺪاﺳﺖ ﻧﻮر و روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻧﻤﺎد ﺷﻴﺮ از آن ﻧﻤﺎدﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻢ در ﻣﻌﻨﻲ ﺧﻮب ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و.

13. بررسی ویژگی های حسابی و هندسی در ساختار اجرایی کاشی های مسجد

معماری گذشته ایران بر پایه هندسه بنا شده که از ویژگی های بارز آن تزیین و نقش بندی سطوح است. دکتری مرمت و احیای بناهای تاریخی، استادیار دانشگاه هنر اصفهان عنصر اساسی و دست مایه بنیادین هنر و معماری، هندسه . نقوش گره چینی گوناگونی در این دو مسجد به کار رفته احیای هنرهای از یاد رفته، به روایت حسین لرزاده.

14. چگونگی تأثیر نماد و اسطوره های کهن در طراحی و تزیین اشیای خانگی

حکومت داشته و سعی در احیای مظاهر هویت ایرانی داشته اند. اشیاء و نماد و اسطوره های کهن ایران و نقش پردازی های انجام شده در طراحی اشیای خانگی قرون اولیه اسالمی این امر اهمیت توجه به طراحی و نقوش به کار رفته در اشیاء را تبیین می نماید. زیرا مختلفی از جمله فن و تکنیک، تزیینات و نقش مایه ها، مواد و روش های ساخت توجه نمود که از.

15. نقش سامانيان در احياي فرهنگ و ادب پارسي - persianacademy

سامانيان٬ اين دودمان اصيل ايراني٬ قريب صد و سي سال (٢٦١ تا ٣٨٥ه) با قدرتِ تمام. بر ماوراءالنهر و بخارا داشت٬ آن را نشستگاه خود قرار داد و به عنوان «شهر ما» از آن ياد کرد. مي آيد٬ وي تأليفات ديگري هم در زمينه هاي گوناـگون داشته که متأسفانه از بين رفته اند. تأثير شعر و موسيقي بر اين اميرِ اهل ادب تا بدان مايه بود که وقـتي در سـال ٣١٧.

16. آسیب شناسی هنر ملیله کاری اصفهان - نشریه هنرهای صناعی ایران

به منظور احیای هنر ملیله کاری و تقویت هویت ایرانی اسلامی برای پاسخ به سؤالات .. جنبه ابداعی و ذوق و سلیقه هنرمند ملیله کار بوده و نقش مایه های به کار رفته در هر اثر .. افشار (۱۳۸۷: ۸۹) نیز از این محصولات با عنوان «سفیران فرهنگی» یاد می کند.

17. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران - ویکی‌نبشته

5 ژوئن 2018 قانون اساسی کشورها, قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .. امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام. . ایجاد زمینه ‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. . قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است.

18. تأثیر هنر چین بر مصورسازی کتب در عصر ایلخانان )ق 663-756(

بــا منشــأ چینــی روی کاشــی های زرین فــام بــه کار رفتــه در کاخ اباقاخــان بــاور و قــدرت خــود، دگرگونــی ایــن نقش مایه هــا و انطبــاق آن بــا بن مایه هــای فرهنــگ و پـس از تسـخیر ایـران و برقـراری حکومـت، فرهنـگ و هنـر یـاد 1حتـی مـروج آن .. از نـو احیـا می شـود و بـه تصویـر کشـیدن شـاهنامه تسـلط مغـول گـردن نهادنـد، بـار دیگـر.

19. ﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺧﯽ اﺻﻄﻼﺣﺎت اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺟﺎ _ زرﺗﺸ - شناخت

اﻓﮑـﺎر ﯾﻮﻧﯿـﺎن و اﯾﺮاﻧﯿـﺎن. ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم و ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﻪ. ﻫﺎي دوره. اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه آﺛﺎر ﺻﻮﻓﯿﻪ و ﻓﻠﺴﻔﻪ. ﻣﺸـﺎﺋﯽ ﺑـﻮده ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺳﻬﺮوردي ﺣﮑﻤﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را در ﺣﮑﻤﺖ ﺧﻮد اﺣﯿﺎء ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﯽ. ﭘﺮدازد.

20. بررسي و مطالعۀ مضامین نقوش کاشیکاری در حمام هاي تاريخي شهر اصفهان

نقوش به کاررفته در کاشیکاری تعدادی از حمام های شاخص ایران. است. 1. . رﻓﺘﻪ. اﻧﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺮ: ﻛﺎﺷﻲ. ﻫﻔﺖ. رﻧﮓ. ﺣﻤﺎم ﺷﺎﻫﺰاده. ﻫﺎ. ﮔﻴﺎﻫﻲ. اﻧﻮاع ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﻠﻴﻤﻲ و ﺧﺘﺎﻳﻲ، ﺣﺎﺷﻴﻪ. ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﮔﻞ و . از نقش مایه های گیاهی که در بناهای دورۀ صفوی به شکل ساده. وجود داشت، در . ﻧﻘﻮش ﺧﺘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد .. پایان نامۀ کارشناسی ارشد رشتۀ مرمت و احیای بناهااصفهان.

21. پروپاگاندا*-در-مکتب-سقاخانه-بر-اساس-نظریات-پیر-بوردیو

دوره گذار ایران در جریان مدرنیسم بعد از انقلاب مشروطه، با شکل گیری مکتب سقاخانه به عنوان یک جریان هنری . داشت و حوزه هنر بستر مناسبی برای احیای این مقاصد. و انتقال انجمن آثار ملی که بناهای یاد بود فردوسی در توس و نقش مایه های بصری آن فرم های زیباشناختی و تزیینی .. عمده تحصیل کرده ها و فرنگ رفته های اولیه از طبقه.

22. سفالگری - ایران آنتیک

نخستین نمونه های آن از شوش در ایلام که اولین سکونت گاه ایرانیان در پای فلات ایران . این سفالها که در کوره احیا کننده پخته شده اند، اولین نوع سفالسازی لعابی است که را ترسیم نموده اند، نقوش به کار رفته نخست شامل اشکال هندسی و سپس نقش جانوران . فرض بر آن قرار دارد که بسیاری از نقشمایه های ایران کهن وارد ایران نوین و اسلامی 

23. بحران خشکسالی در سیستان، سیاست کار طبیعت را تمام کرد - BBC

11 آوريل 2018 در تعریف علمی «خشکسالی» به دوره های پیوسته کم بارشی میگویند که رطوبت روزگاری سیستان را انبار غله ایران می گفتند و در تاریخ آمده که این دشت تفتیده کرد و شرایط را تغییر داد بلکه سیستانی باقی ماند و در غبار افسانه از یاد نرود. بریتانیا و گاهی آمریکا و در سالهای اخیر سازمان ملل پیش رفته است.

24. اصل مقاله (435 K)

ﺍﻧﺪﺭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻫﺎﻯ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﺍﻧﺪﻳﺸﺔ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﺯ ﻛﻬﻦ ﺗﺮﻳﻦ. ﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺪﻳﺪ ﺁﻣﺪ ﻭ ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺳﺮﺯﻣﻴﻨﻲ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ، ﻣﺎﻳﺔ ﻭﺍﻡ ﮔﻴﺮﻱ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﻱ ﻧﻘﺶ ﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﻴﻜﺎﺭ ﺧﻴﺮ ﻭ ﺷﺮّ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺯﻧﺪ. ﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ . ﺑﺮ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﻳﺎﺩ ﻣﻲ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺭﻭﻱ ﻛﺎﺭ ﺁﻣﺪﻥ ﺳﻼﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ، ﺍﺣﻴﺎﻱ ﻧﻬﺎﺩ ﺷﺎﻫﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺷﺪﺕ ﻭ . ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ ﺳﺨﻦ ﺭﻓﺘﻪ: «ﺍﻱ ﺍﻫﻮﺭﺍﻣﺰﺩﺍ، ﺑﺸﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﻳﺎﺭﻱ ﻧﻴﻚ ﺗﻮ ﻫﻤﺎﺭﻩ ﺑﻬﺮﻣﻨﺪ.

25. تاریخ هنر ایران - اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی

تاریخ هنر ایران/ مؤلفان: نصرالله تسلیمی،مجید نیکویی، ماندانا منوچهری. تهران: شرکت .. رنگ آنها معموالً کرم یا زرد نخودی است که با رنگ سیاه یا قهوه ای تیره و نقش های .. در میان هنر اقوام یاد شده است که شکل پیشرفته آن را می توان بعدها در هنر هخامنشی .. این ستون ها که با ارتفاع و تعداد زیاد در کاخ های پارسه نیز به کار رفته بود دارای.

26. Page 1 دریافت مقاله: ۹۳ / ۵ / ۲۵ پذیرش مقاله: ۹۳ / ۷ / ۱۹ مطالعه تطبیقی

16 آگوست 2014 مطالعه تطبیقی نقوش آبگینه دوران سلجوقی ایران با فاطمیان مصر. در سدههای ۵ و نقش مایه های تزئینات نمایانگر تأثیرات متقابل بین صنعت شیشه در دو سرزمین است. با وجود همه تزئین، کیفیت آثار و مواد به کار رفته و مؤلفه های باستان شناسی. می توان در قدرتمند، آرامش نسبی و امنیت، رفاه اقتصادی و مالی، احیای.

27. ﺑﺮرﺳﯽ وﺟﻮه ﻣﺜﺒﺖ و ﻟﺰوم ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﯾﺮان در اﺑﺘﮑﺎر ﮐﻤﺮﺑﻨﺪ ا - فصلنامه مطالعات آسیای

16 دسامبر 2014 ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻠﺤﻮظ داﺷﺘﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺤﻮري اﯾﺮان ﻣﯽ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ، اﯾـﺪه ﺟـﺎده اﺑﺮﯾـﺸﻢ ﻣﺠـﺪدا اﺣﯿـﺎ ﺷـﺪه و اﻧﺪﯾـﺸﻤﻨﺪان ﻏﺮﺑـﯽ و ﺷـﺮﻗﯽ. ﻃﺮح .. ﻫﺮ دو ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه از اﺟﺰاي ﻻﯾﻨﻔﮏ. «.

28. ایرانی ترین کالای ایران چیست/احیای صنایع دستی از یاد رفته

سایت‌های خبری ایرانی ترین کالای ایران چیست/احیای صنایع دستی از یاد رفته در 7 استان کشور جمهوری اسلامی ایران است و در چهل سالگی انقلاب باید چهره جدیدی از صنایع‌دستی ایرانی ارائه شود.

29. پیشرفت صنعت خودروسازی کره جنوبی در مقایسه با ایران

احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی - مدل های طراحی روی مانتو پیام تم های ریاضی کاروتنوئیدها

30. احیای رشته‌های از یاد رفته در ۷ استان کشور | خبرگزاری ایلنا

معاون صنایع‌دستی کشور گفت: صنایع‌دستی یکی از برندهای جمهوری اسلامی ایران است و در چهل سالگی انقلاب باید چهره جدیدی از صنایع‌دستی ایرانی ارائه شود.

31. احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی

احیای نقش مایه های از یاد رفته ایرانی آکاایران به نقل از مدآنلاین : غزل ترکی، طراح جوان لباس گفت: سنت از یاد رفته ایرانی را با نقش بستن روی طراحی هایمان دوباره احیا می کنیم.

32. احیای نقش‌مایه‌های از یاد رفته ایرانی

ارائه دهنده برترین مدهای روز در زمینه پوشاک و خانه و صنعت و دکوراسیون و جواهرات را در

33. احیای صنایع دستی از یاد رفته در ۷ استان کشور - توریسم آنلاین

معاون صنایع‌دستی کشور گفت: صنایع‌دستی یکی از برندهای جمهوری اسلامی ایران است و در چهل سالگی انقلاب باید چهره جدیدی از صنایع‌دستی ایرانی ارائه شود.

34. ایرانی ترین کالای ایران چیست/احیای صنایع دستی از یاد رفته

ایرانی ترین کالای ایران چیست/احیای صنایع دستی از یاد رفته در ۷ استان کشور معاون صنایع‌دستی کشور گفت: صنایع

35. ایرانی ترین کالای ایران چیست/احیای صنایع دستی از یاد رفت

وی سپس به احیای رشته های از یاد رفته در استان های مختلف اشاره کرد و افزود: «صنایع دستی اشتغالزا و درآمدزا است و احیای رشته های ازیاد رفته و حمایت از رشته های فعال می تواند به ایجاد هرچه بیشتر

36. حسین لرزاده؛ احیای هنرهای از یاد رفته - رویدادهای معماری

«باری ای دوستان این که با شما سخن می‌گوید نامش حسین، کنیه و تخلصش لرزاده، فرزند محمد معمار، تهرانی‌الاصل، زادگاهش تهران، زادروزش ۱۲۸۵ شمسی، شغلش طراحی و معماری است».

37. روزنامه حمایت - احیای صنایع دستی از یاد رفته در کشور

«حمایت» گزارش می‌دهد احیای صنایع دستی از یاد رفته در کشور سهم ناچیز ایران در حوزه بازار ۲۵۷میلیارد دلاری صنایع‌دستی در جهان نشان می‌دهد که اقتصاد این صنعت، تناسبی با جایگاه واقعی صنایع‌دستی کشور در سطح جهانی ندارد.

38. احیای رشته های ازیادرفته در ۷ استان کشور | تی نیوز

او سپس به احیای رشته های از یاد رفته در استان های مختلف اشاره کرد و افزود: صنایع دستی اشتغالزا و درآمدزا است و احیای رشته های ازیاد رفته و حمایت از رشته های فعال می تواند به ایجاد هرچه بیشتر

39. محله‌های از یاد رفته - shahrsazionline.com

محله‌های از یاد رفته. از نقشی است که در شهرهای توسعه‌یافته مانند پایتخت به عهده دارد، از این رو احیای آن شیوه توجه به محلات و تقویت فرهنگ محله محوری و حضور آحاد مردم در محلات و نقش آفرینی

40. معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی تأکید کرد چهره جدیدی

او سپس به احیای رشته های از یاد رفته در استان های مختلف اشاره کرد و افزود: «صنایع دستی اشتغالزا و درآمدزا است و احیای رشته های ازیاد رفته و حمایت از رشته های فعال می تواند به ایجاد هرچه بیشتر

41. سه دختر جوان ایرانی که مشهور و پولدارند! +تصاویر - اتحاد خبر

ثریا دارابی، پریسا تبریز و رکسانا ورزا سه نفری هستند که با اینکه به سن ۳۰ سال نرسیده‌اند توانسته‌‌اند کارهای مهمی را انجام دهند.

42. در یاد مانده‌ها و از یاد رفته‌ها، از میرحسین تا بازرگان در

در سنین کهولت ایشان ‏در مقام ریش‌سفید و پیشکسوت از فعالان و شخصیت‌های سیاسی دعوت می‌کردند و در مقاطعی نقش مؤثری در ‏اقدامات اجتماعی و بعضاً سیاسی داشتند.

43. احیای موسیقی از یاد رفته هرمزگان | آفتاب

احیای موسیقی از یاد رفته هرمزگان پانته‌آ بهرام نسبت به‌پایان سریال دلدادگان + پایان بدون سانسور نقش افسانه نمایش دارکوب در جشنواره‌های ایرانی انگلستان و استرالیا

44. بایگانی‌ها دانلود رایگان رساله معماری خانه سالمندان

چکیده مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز با توجه به پیشرفت علوم در قرون اخیر برای جوامع بشری دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته که از جمله این دستاوردها می‏توان به تکامل و پیشرفت راه‏های درمان

45. روزنامه خراسان: اخوان ثالث راوی قصه های از یاد رفته

اخوان ثالث راوی قصه های از یاد رفته. در تاریخ زبان و ادب فارسی هیچ شاعری را به اندازه مهدی اخوان ثالث همگام و همراه با اندیشه های ملی و حس میهن دوستی حکیم فرزانه توس نمی توان سراغ گرفت و هیچ شاعری چون او در روایت اسطوره

46. گونه‌شناسی و تحلیل هندسی و سازه‌ای یزدی‌بندی در معماری ایران

لرزاده، حسین (1358)، احیای هنرهای از یاد رفته، به کوشش محمد خواجوی، بی‌جا. معماریان، غلامحسین (1391)، معماری ایرانی: نیارش ، جلد اول، انتشارات نغمه نو اندیش، تهران.

47. پیتر سلیمانپور درگذشت | آفتاب

احیای رشته‌های از یاد رفته در ۷ استان کشور کتاب «خوشنویسی اسلامی» نوشته «شیلا بلر» نقد و بررسی می‌شود کشف گورستان عصر آهن در دشت قزوین

48. صفحه آخر: یهودی ستیزی و تئوری توطئه در ایران

استاد نی‌داوود برای حفظ و احیای گوشه‌های از یاد رفته موسیقی اصیل ایرانی زحمات زیادی کشید. اینها نمونه‌هایی از خدمات یهودیان ایرانی به فرهنگ کشوری است که عزیزش می‌دارند.»

49. آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند؛ حالا در گوشه‌ای از یاد

در جداول زیر نمایه‌ای از وضعیت هنرهای از یاد رفته استان‌های مختلف ایران اعم از معرفی و راهکارهای حفظ و احیای آنها می‌آید که می تواند دستمایه ای برای محققان، مسئولان و دست اندرکاران این حوزه

50. نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران

گفتیم که از جمله ولایتهایی که زیرنظر خلفا اداره می‌شد، یکی هم ولایت خراسان بود؛ سرزمینی که بیشترین دغدغه ایرانی ماندن را داشت و طالب احیای هویت ملی بود.

51. معماری اسلامی ایرانی جایگزین معماری غربی | فن و هنر ایران زمین

معماری اسلامی ایرانی جایگزین معماری غربی نویسنده و طرح ارائه شده توسط مهندس یحیی هندی طرح ارائه شده طرح پیشنهادی دفتر مدیریت (هتل در دبی) بر اساس ایده ای نو از معماری اسلامی معماری اسلامی ایرانی چکیده: ایران در سده های

52. احیای موسیقی از یاد رفته هرمزگان | آفتاب

احیای موسیقی از یاد رفته هرمزگان پانته‌آ بهرام نسبت به‌پایان سریال دلدادگان + پایان بدون سانسور نقش افسانه نمایش دارکوب در جشنواره‌های ایرانی انگلستان و استرالیا

53. بایگانی‌ها دانلود رایگان رساله معماری خانه سالمندان

چکیده مرکز مشاوره و روان درمانی شیراز با توجه به پیشرفت علوم در قرون اخیر برای جوامع بشری دستاوردهای بسیاری را به همراه داشته که از جمله این دستاوردها می‏توان به تکامل و پیشرفت راه‏های درمان

54. روزنامه خراسان: اخوان ثالث راوی قصه های از یاد رفته

اخوان ثالث راوی قصه های از یاد رفته. در تاریخ زبان و ادب فارسی هیچ شاعری را به اندازه مهدی اخوان ثالث همگام و همراه با اندیشه های ملی و حس میهن دوستی حکیم فرزانه توس نمی توان سراغ گرفت و هیچ شاعری چون او در روایت اسطوره

55. گونه‌شناسی و تحلیل هندسی و سازه‌ای یزدی‌بندی در معماری ایران

لرزاده، حسین (1358)، احیای هنرهای از یاد رفته، به کوشش محمد خواجوی، بی‌جا. معماریان، غلامحسین (1391)، معماری ایرانی: نیارش ، جلد اول، انتشارات نغمه نو اندیش، تهران.

56. پیتر سلیمانپور درگذشت | آفتاب

احیای رشته‌های از یاد رفته در ۷ استان کشور کتاب «خوشنویسی اسلامی» نوشته «شیلا بلر» نقد و بررسی می‌شود کشف گورستان عصر آهن در دشت قزوین

57. صفحه آخر: یهودی ستیزی و تئوری توطئه در ایران

استاد نی‌داوود برای حفظ و احیای گوشه‌های از یاد رفته موسیقی اصیل ایرانی زحمات زیادی کشید. اینها نمونه‌هایی از خدمات یهودیان ایرانی به فرهنگ کشوری است که عزیزش می‌دارند.»

58. آنان که خاک را به هنر کیمیا کنند؛ حالا در گوشه‌ای از یاد

در جداول زیر نمایه‌ای از وضعیت هنرهای از یاد رفته استان‌های مختلف ایران اعم از معرفی و راهکارهای حفظ و احیای آنها می‌آید که می تواند دستمایه ای برای محققان، مسئولان و دست اندرکاران این حوزه

59. نقش زبان فارسی در یکپارچگی و وحدت ملی ایران

گفتیم که از جمله ولایتهایی که زیرنظر خلفا اداره می‌شد، یکی هم ولایت خراسان بود؛ سرزمینی که بیشترین دغدغه ایرانی ماندن را داشت و طالب احیای هویت ملی بود.

60. معماری اسلامی ایرانی جایگزین معماری غربی | فن و هنر ایران زمین

معماری اسلامی ایرانی جایگزین معماری غربی نویسنده و طرح ارائه شده توسط مهندس یحیی هندی طرح ارائه شده طرح پیشنهادی دفتر مدیریت (هتل در دبی) بر اساس ایده ای نو از معماری اسلامی معماری اسلامی ایرانی چکیده: ایران در سده های

61. بازی‌های بومی فراموش شده در روستاهای زنجان احیا می‌شوند

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، داود ارفعی امروز در مجمع انتخاباتی رئیس هیئت ورزش‌های روستایی و بازی

62. معاون صنایع‌دستی سازمان میراث‌فرهنگی تأکید کرد چهره جدیدی

او سپس به احیای رشته های از یاد رفته در استان های مختلف اشاره کرد و افزود: «صنایع دستی اشتغالزا و درآمدزا است و احیای رشته های ازیاد رفته و حمایت از رشته های فعال می تواند به ایجاد هرچه بیشتر

63. سه دختر جوان ایرانی که مشهور و پولدارند! +تصاویر - اتحاد خبر

ثریا دارابی، پریسا تبریز و رکسانا ورزا سه نفری هستند که با اینکه به سن ۳۰ سال نرسیده‌اند توانسته‌‌اند کارهای مهمی را انجام دهند.

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 192
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 1
 • آی پی دیروز : 3
 • بازدید امروز : 19
 • باردید دیروز : 2
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 21
 • بازدید ماه : 83
 • بازدید سال : 217
 • بازدید کلی : 217